Istnieje wiele różnych typów pasów klinowych, więc ważne są nie tylko prawidłowe pomiary lecz typ pasa klinowego potrzebujesz.

Aby odpowiedni dobrać pas klinowy zalecane jest stosowanie się do poniższych wskazówek:

– określenie przekroju poprzecznego,

– określenie czy pas jest owinięty czy karbowany,

– określenie długości pasa klinowego. 

Pomiar długości pasa klinowego przy użyciu starego pasa:

1. Nanieś znak na boku starego pasa klinowego za pomocą białego markera (korektora).

2. Ustaw zewnętrzną krawędź pasa klinowego na płaskiej powierzchni. Obróć pasek klinowy tak, aby naniesiony znak znalazł się na płaskiej powierzchni. Narysuj ołówkiem znak na płaskiej powierzchni, aby wyznaczyć punkt początkowy pomiaru.

3. Rozwiń pasek klinowy wzdłuż płaskiej powierzchni, aż biały znak powróci na płaską powierzchnię. Umieść drugi ołówkowy znak na płaskiej powierzchni, aby wyznaczyć punkt styku znaku farby z płaską powierzchnią.

4. Zmierz odległość pomiędzy dwoma znakami ołówka, aby określić obwód paska klinowego. Wymiar ten wyznacza długość zewnętrzną pasa (Lz, La). 

Pomiar długości pasa klinowego bez użycia starego pasa:

1.Owiń nylonową żyłkę wokół obu kół pasowych. Nałóż na siebie kilka warstw żyłki.

2.Narysuj linię w poprzek nawiniętej nylonowej żyłki za pomocą czarnego markera. Upewnij się, że znacznik przecina wszystkie odcinki zachodzącej na siebie żyłki.

3.Połóż oznakowaną żyłkę na płaskiej powierzchni.4. Zmierz odległość pomiędzy dwoma znakami za pomocą taśmy mierniczej, aby określić obwód paska klinowego. Wymiar ten wyznacza długość wewnętrzną pasa (Lw, Li).

Zakresy produkcyjne razem z oznaczeniem długości (sposobu pomiaru) katalog pasów klinowych 2019: Wymiary pasów i przeliczanie długości, str. 63 KLIK