Aby znaleźć poszukiwany pas, należy z menu po lewej stronie wybrać z KATEGORII PRODUKTÓW rodzaj poszukiwanego pasa, następnie wskazać właściwy pas z wyświetlonej listy. Ponieważ dla niektórych typów pasów wyświetlona lista to aż kilkanaście stron, w celu szybszego dokonania wyboru można posłużyć się wyszukiwarką w lewym, górnym rogu ekranu. Można wyszukiwać wpisując :

  1. pełne oznaczenie pasa (np. B-1250 – wyświetli się tylko ten jeden pas)
  2. samą długość pasa (np. po wpisaniu „1250” wyświetlą się wszystkie pasy o długości 1250, jak również pasy o numerach katalogowych zawierających ciąg znaków 1250)
  3. numer katalogowy pasa lub tylko jego fragment, jeśli taką wiedzą kupujący dysponuje. Pomocnym może być katalog pasów do kombajnów dostępny tutaj.

Długości pasów nanoszone na pasach, to długości tzw. podziałowe (bazowe) lub efektywne (dla pasów zespolonych i dwustronnego działania). Dokonując samodzielnego pomiaru długości pasa można zmierzyć tylko długość zewnętrzną. Istnieją przeliczniki długości, zainteresowanych odsyła się do katalogu pasów klinowych na stronie głównej, gdzie odpowiednio w dziale 17 na stronach 63-69 znajdują się tabele z przelicznikami dla poszczególnych typów pasów. Najprościej w sytuacji dokonania samodzielnego pomiaru długości pasa posłużyć się wyszukiwaniem rozszerzonym wpisując tylko część oznaczenia pasa.
Np. wpisanie „B-2” spowoduje wyświetlenie wszystkich pasów „B” z zakresu długości 2000 do 2999 mm. Z wyświetlonej listy wybieramy ten najbliższy naszego pomiaru. Dla pasów zespolonych wpisujemy BP-2 (pasy wzmocnione tzw. żółte) lub BP/H-2 (pasy Harvest Belts).

Jeżeli poszukiwanego pasa brak jest w magazynie, w wielu przypadkach na dole ekranu znajduje się sugestia „Możesz zastosować także…”. Pokazane są tam pasy możliwe do zastosowania – identyczne lub podobne, tzn. o identycznym profilu, takiej samej lub lepszej klasy wytrzymałościowej i różnicy długości nie przekraczającej 0,5% długości pasa poszukiwanego. Taki pas z powodzeniem można zastosować jako zamiennik.
W przypadku braku sugestii co do zastosowania innego pasa, można skorzystać z linku „Zapytaj o dostępność” i wysłać zapytanie.

Niektóre numery katalogowe pasów zostały uzupełnione o następujące oznaczenia:
– VX – oznacza pas klinowy nieowijany (uzębiony)
– /i – informacja, że pas pochodzi z importu