UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Kodeks Etycznego Postępowania

Grupa Sanok Rubber realizuje swoje zadania w oparciu o podstawowe zasady społecznej odpowiedzialności. Oznacza to uwzględnianie podczas wszystkich działań kwestii społecznych i środowiskowych, rozliczanie się z wpływu na społeczeństwo i środowisko, przejrzystość i etykę postępowania, poszanowanie interesów partnerów biznesowych, poszanowanie prawa, w tym praw człowieka oraz poszanowanie międzynarodowych norm postępowania.

Grupa Sanok Rubber przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, głównych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przeznaczonych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Jednocześnie dąży do tego, aby przyjęty Kodeks był zgodny z wytycznymi wspomnianych organizacji.

Grupa dokłada starań, aby wszystkie podmioty utrzymujące z nią relacje biznesowe zaakceptowały i przejęły zasady Kodeksu.

Pełna treść Kodeksu Etycznego Postępowania Grupy Sanok Rubber znajduje się tutaj.

Jeżeli którykolwiek z partnerów biznesowych Spółki stwierdzi naruszenie postanowień powyższego Kodeksu, fakt ten może zgłosić na adres rzeczniketyki@stomildystrybucja.pl lub listownie na adres siedziby w Bogucinie z dopiskiem na kopercie "Rzecznik etyki".

 

powrot